Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תביעה על סך 20000 תוגש:

1
done
by
מיין לפי

אירוע של תאונה לעובד בזמן עבודתו הוא בהכרח תאונת עבודה

1
done
by
מיין לפי

בהסדר משטרתי:

1
done
by
מיין לפי

בטרם חתימה על הסדר טיעון בעבירה חמורה מאוד:

1
done
by
מיין לפי

קטין בעל איטלגנציה גבוהה עורך צוואה מפורטת וחותם עליה:

1
mood
by
מיין לפי

איזו מין האמירות הבאות מהווה הטרדה מינית. את האמירה אומרת מורה לתלמידה בת 16 בכיתתה. המורה אומרת זאת פעמיים.

1
mood
by
מיין לפי

פלוני אב לאלמוני ולעוד שני בנים. פלוני נרצח על ידי אלמוני ואלמוני מורשע בדין. האם הבן אלמוני יירש את האב?

1
done
by
מיין לפי

אילו אברהם אבינו עליו השלום היה מצבע את עקידת יצחק במלואה היום, האם על פי חוק במדינת ישראל הוא יועמד לדין פלילי?

1
done
by
מיין לפי

פלוני נוטל ברשות רכב מתוך כוונה להגיע לתחנת דלק קרובה על מנת לקנות קפה שרוף. בדרך הוא מבצע עבירת תנועה ונהרג אדם. באיזה סוג עבירה מדובר?

1
done
by
מיין לפי

כל עבירה אשר מתבצעת והעבריין מורשע בה חייבת להיות:

1
done
by
מיין לפי