Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בזמן עבודה מכה פלוני אצ אלמוני מכות נמרצות. ידובר על:

1
done
by
מיין לפי

מותב של בית הדין האזורי לעבודה הוא:

1
done
by
מיין לפי

כל RES-JUDICADA בין צדדים במהלך משפט אזרחי הוא בהכרח גם הלכה פסוקה-תקדים

1
done
by
מיין לפי

פלוני מכה את אלמוני ופוצע אותו קשה. פלוני מואשם בתקיפה ובחבלה חמורה ונדון בהסדר טיעון לשנתיים מאסר בפועל. לאחר למעלה משנה מת אלמוני. המדינה מבקשת להגיש כתב אישום נוסף נגד פלוני על עבירה של הריגה.

1
done
by
מיין לפי

ישנן עבירות שניתן להעמיד לדין ולהרשיע בן אדם גם אם לא מוכחת הכוונה הזדונית הפלילית.

1
done
by
מיין לפי

הליך בעניין בעלות על מקרקעין מתנהל בין שני צדדים (לא קרובי משפחה), בדיון נוסף בבית המשפט העליון. הצטטה אצ הדרך עד להגיעו לשם.

1
done
by
מיין לפי

הליך המתנהל בבית המשפט העליון בין שני צדדים על סך של 4 מיליון ש''ח. התווה את הדרך להגעתו לשם.

1
done
by
מיין לפי

קיימת חובה על המדינה להגיע להסדר טיעון עם נאשם שכן מדובר בזכות יסוד:

1
done
by
מיין לפי

בהסדר טיעון שבו הודה הנאשם בעבירה, הוסכם על עונש של שנתיים בפועל. השופט מרשיע את הנאשם ומקבל את הסדר הטיעון כמות שהוא. כעת צד מסוים מבקש לערער על החלטה זו:

1
done
by
מיין לפי

העותר הציבורי הוא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי