Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלוני, תושב נצרת, תובע את אלמוני, תושב תל אביב, על סך 500 ש"ח. התביעה תוגש:

1
done
by
מיין לפי

"מותב" בבית הדין האזורי לעבודה מורכב:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

"הלכה פסוקה" - תקדים מנחה ותקדים מחייב המדינת ישראל.

1
done
by
מיין לפי

פיצוי כספי ההסכימו עליו הצדדים בחוזה

1
done
by
מיין לפי

פיצוי כספי ההסכימו עליו הצדדים בחוזה

1
done
by
מיין לפי

בית משפט השלום דן בסוגיה משפטית בשנת 2008. בית המשפט לא מצא לסוגיה תשובה בחקיקה, לא בהלכה פסוקה, וגם לא בדרך של היקש. בית המשפט יכריעה בסוגיה בדרך הבאה:

1
done
by
מיין לפי

גישור כאלטרנטיבה להליך שיפוטי:

1
done
by
מיין לפי

פלונית מבאר שבע מגישה תביעה אזרחית בבית המשפט השלום בתל אביב נגד אלמוני, שהינו בעלה לשעבר, על סך 12000 ש"ח. פלונית זוכה בתביעתה. אלמוני מבקש לערער. הערועור יהיה:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

כיום ובכפוף לחריגים מסויימים, חייבים בתי-משפט להעביר תביעה אזרחית, בטרם התחיל הדיון בה, לדיון ולבחינת האפשרות ליישב התביעה בדרך הגישור ("פגישת מהות")

1
done
by
מיין לפי

באילו תנאים יתקיים "דיון נוסף"?

1
done
by
מיין לפי