Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפלונית נולד בן והיא טוענצ שידידה אלמוני הוא אבי הבן. שניהם הסכימו לפנות לבורר כדי שיקבע סופית אם אכן הבן הוא של אלמוני, כאשר הפלונית מצויידת בבדיקת ד.נ.א. המוכיחה את האבהות של אלמוני. ברגע האחרון לא מסכים אלמוני להתייצב לבוררות להתדיין:

1
done
by
מיין לפי

קטין מעל גיל 12 נידון ל3 שנות מאסר בפועל. הקטין מבקש לערער:

1
done
by
מיין לפי

על פי חוק נפגעי עבירה, תשס"א 2001, לקורבן העבירה יש זכות משפטית להתנגד להסדר טיעון בין הנאשם לבין המדינה ודעתו לא מחייבת את הפרקליטות

1
done
by
מיין לפי

בעניין פסק הדין "דונגיו נגד סטיבנסון" דן הלורד דאנינג בסוגיה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

שנה לאחר שפלוני מזוכה מחמת הספק מאשמה חמורה מתגלה ראייה שאילו היתה מוצגת בזמן המשפט פלוני היה מורשע בוודאות. ראייה זו:

1
done
by
מיין לפי

אישה יהודיה תובעת מבעלה היהודי מזונות עבורה ועבור ילדיה. היא רשאית לתבוע באחת משתי הערכאות. ידובר:

1
done
by
מיין לפי

חוק בארץ או באחת מארצות תבל שאיננו צודק, הוגן, מוסרי הוא בהכרח חוק "לא חוקי"

1
done
by
מיין לפי

המציית והמבצע לפקודה בלתי חוקית בעליל:

1
done
by
מיין לפי

סכסוך כספי בין אב ובנו של למעלה מ2 מיליון ש"ח יובא בפני:

1
done
by
מיין לפי

תביעה כספית על סך 1000 ש"ח תובא בפני:

1
done
by
מיין לפי