Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האוסף של הכללים המוסריים באשר הם ואשר עליהם יש קונזנזוס חברתי, מחייב ומהווה את הגדרת "הכלל המשפטי" על פי המלומד קלזן

1
done
by
מיין לפי

בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובת פלוני בעניין כספי אלמוני מבקש לערער על פסק דין זה

1
done
by
מיין לפי

"סמכות נגררת" קיימת אם יוכח או יתברר כי:

1
done
by
מיין לפי

בהרצאת אורח של השופט בדימוס (הרן פיינשטיין) בעניים מ"י נגד אדולף אייכמן, הזכיר השופט את טענותיו של הצורר נגד משפטו שהם:

1
done
by
מיין לפי

סטודנט שנה א' במחלקה לניהול, מתוסכל, הולם קשה בפניו של המרצה ל"יסודות המשפט" וזאת מכיוון שציון הבחינה שלו היה "רק" 90 ולא 100. הדבר מתרחש בשטח הקמפוס.

1
done
by
מיין לפי

פסק דין פלילי ניתן על ידיד שלושה שופטים מחוזיים בבאר שבע, בנושא שלא נידון באף בית משפט בארץ פסק הדין הוא:

1
done
by
מיין לפי

תביעה על סך חמישה עשר אלף שקל שתובע אלמונית מבאר שבע את פלוני אשר גר בתל אביב תוגש:

1
done
by
מיין לפי

במסגרת הלחימה בפשע המאורגן, בהון השחור בהשתמטות מתשלומי מס מחוקקת הכנסת כדלהלן: "לא ייסע אדם לחו"ל ולא תינתן לא אשר נסיעה, אלא אם כן ימציא מפקיד השומה אישור על כך שהינו שכיר ו-או קיים לו תיק אצל שלטונות המס ו-או הוא שלם את כל המיסים לפחות עד לשלוש שנים קודם לנסיעתו" פלוני לא קיבל אישור שכזה עקב אחד הנימוקים שקובעים בחוק עותר לבג"ץ (או לבית המשפט לעניינים מנהליים):

1
done
by
מיין לפי

קטין בגיל עשר לא כשיר להעיד

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

יהודיה תובעת את בעלה היהודי למזונות עבור ארבעת ילדיה. היא אינה מרוצה מהתוצאה. הערעור יהיה:

1
done
by
מיין לפי