Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעיה "מרושעת" מאופיינת בין היתר בכך ש-

1
done
by
מיין לפי

השמירה על עקרונות העיצוב אמורה -

1
done
by
מיין לפי
by Guy Har Zahav
Guy Har Zahav 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 134
עמוד 202 בסיכום הארוך
by

מודל עיבוד המידע האנושי של Card, Moran and Newel (Model Human Processor) כולל את סוגי המעבדים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

על פי ההגדרה של איגוד הסטנדרטים הבינלאומיים (ISO), שימושיות היא -

1
done
by
מיין לפי
by Ori Elkobi
Ori Elkobi 8 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 345
הגדרה מהמצגת: (נימוק...) עד כמה משתמשים מסוימים יכולים להשתמש במוצר כדי להשיג מטרות מסוימות באפקטיביות, ביעילות, ולשביעות רצונם בהקשר שימוש מסוים
by

על פי הסטנדרטים המקובלים לעיצוב מנשקים -

1
done
by
מיין לפי
by Nevo Mashiach
Nevo Mashiach 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 395
כי בתיבת נח היו הרבה חיות. קל
by
by Shay Yzhakov
Shay Yzhakov -2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 175
תיבת בחירה = combo box?
by
by Saar Scheinkman
Saar Scheinkman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 85
checkbox לדעתי
by
by Shachar Cfir
Shachar Cfir -8 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 105
לדעתי combo box
by
by Elad Kamin
Elad Kamin 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
checkbox
by
by Shay Yzhakov
Shay Yzhakov 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 175
לפי התשובה זה checkbox, אבל לא מבין איך הם תרגמו את זה לתיבת בחירה..
by
by Guy Har Zahav
Guy Har Zahav 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 134
תיבת צ'קים
by

כשמרכיבים שאלון מקוון הכולל 50 שאלות מסוג "בחירה מרובה" (אמריקאי) שיופיע באתר אינטרנט, מומלץ לארגן את השאלות בצורה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי הערכת שימושיות?

1
done
by
מיין לפי
by Daniel Margalit
Daniel Margalit 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
נימוק למה זה לא א'?
by
by Shay Yzhakov
Shay Yzhakov 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 175
הערכת שימושיות נעשית לאורך כל שלב הפיתוח, החל מיצירת אב הטיפוס על נייר, ובשום מקום לא הוזכר מה השלב הטוב ביותר להעריך בו שימושיות..
by

במערכות אינטרקטיביות שמתבססות על ידע בסביבה -

1
done
by
מיין לפי

הקריאות של טקסט ממוחשב תהיה טובה יותר כאשר -

1
done
by
מיין לפי
by Niv Shirazi
Niv Shirazi 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1187
(מצגת 6ב שיעור 9 במודל).
by
by Lee Joe Barak
Lee Joe Barak 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1157
אורך שורה עבור קריאות: 30 צר מידי 60 אידיאלי! 75 קצת יותר מידי רחב 90 רחב מידי
by

משתמשת בכותבת מסמך במעבד התמלילים וורד (גרסת אופיס 2010) רוצה לסמן את כל הטקסט במסמך כאשר המסמך הוא תחת לשונית View. היא יכולה לעשות זאת בשתי שיטות: (1) שימוש במקשי הקיצור (Ctrl + A); או (2) שימוש בעכבר, מעבר ללשונית Home, בחירת Select, ובחירת Select All (שלוש הקלקות עכבר בסך הכל). הניחו שמדובר בקלדנית מקצועים טובה (K = 0.12 sec) ושידיה נמצאות על המקלדת. על פי מודל ה-KLM -

1
mood
by
מיין לפי
by Leonid Rise
Leonid Rise -3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 5
1) M(1.35) + K (0.12) + K (0.12) = 1.54 2) M(1.35) + H(0.4) + 3P (3*1.1) + 3K (3*0.12) = 5.41
by
by Shimrit Peretz
Shimrit Peretz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מישהו יכול להסביר את החישוב הזה?
by
by Miri Hazanov
Miri Hazanov 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש לך הסבר בסיכום של מיה ליאני עמ' 61 (KLM)
by
by Nevo Mashiach
Nevo Mashiach 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 395
בקשר לתגובה של Leonid: לא צריך 3M (ולא אחד)..?
by
by Nofar Naftchi
Nofar Naftchi -10 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
M זה זמן מעבר בין מקלדת לעכבר ולהפך. היא עוברת ממקלדת לעכבר פעם אחת ומשם משתמשת רק בעכבר. (נתון שהיא מתחילה כשידיה על המקלדת) ובאותו הקשר, למה יש M בדרך הראשונה? הרי אם היא מתחילה כשהידיים על המקלדת, לא אמור להיות זמן M כי היא כבר על המקלדת.
by
by Nofar Naftchi
Nofar Naftchi -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
חוזרת בי. התבלבלתי עם H. סליחה!
by
by Ron Edri
Ron Edri 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 68
למה לא צריך 3m בשיטה השנייה עם העכבר ?
by
by Amir Feldman
Amir Feldman 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 463
אני חושב שכן צריך להיות 3M בשיטה השנייה ואז יוצא יחס של 5.2 - עדיין 4 יותר קרוב אבל זה כבר תחום אפור
by