Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עפ"י המאמר emotion and design של norman:

1
שאלה #4748
done

Ziv Kaspersky

Ziv Kaspersky
יותר מ-6 חודשים
התשובה לא א'?
-1

Ariel Nitzan

Ariel Nitzan
יותר מ-6 חודשים
לפי המאמר של NORMAN, הם חשובים במידה דומה
6

פרדוקס המשתמש האקטיבי מבהיר:

1
שאלה #4750
done

Paz Shaviv

Paz Shaviv
יותר מ-6 חודשים
מישהו יודע להסביר מה הפאקינג קשר?
0

Alon Maharshak

Alon Maharshak
יותר מ-6 חודשים
משתמש אקטיבי לא קורא את ההוראות, הוא ישר הולך למערכת. אז בגלל זה צריך עקביות כדי שהמשתמש יעשה מינימום טעויות
17

Tom Regev

Tom Regev
יותר מ-6 חודשים
יש לך חסך בשימוש בFWORD אה גבר??
-2

Shay Yzhakov

Shay Yzhakov
יותר מ-6 חודשים
מה בדיוק הפרדוקס פה?
1

Tal Bebchuk

Tal Bebchuk
יותר מ-6 חודשים
המשתמש לא קורא את התיעוד אלא רץ לנסות את המערכת. חוסר עקביות בעיצוב (בין מערכות שונות) מקשה על משתמש כזה..
9

Nevo Mashiach

Nevo Mashiach
יותר מ-6 חודשים
מסכים איתך טל. פשוט השם "פרדוקס" לא קשור
1

זהה את המשפט הנכון

1
שאלה #4751
done

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
הגישה האקולוגית- דגש על התנהגות אוטומטית ולא על פרשנות. מה שאנו רואים הוא תוצר של מה שהמערכת מאפשרת לעשות בה (אפשור), כלומר של השימוש הפוטנציאלי בה. אם האפשור ברור, האינטראקציה תהיה קלה יותר. דוגמה: שינוי הסמן כשהוא נמצא מעל קישור היפרטקסטואלי.
4

כאשר יש אינטראקציה שבה תצוגה מתחלפת בין משקל בקילוגרם למשקל בפאונד. המשתמש חשב שמשקל שמוצג הוא בק"ג ולמעשה הוא לא היה. זוהי שגיאה מסוג:

1
שאלה #4752
done

Gal Tfilin

Gal Tfilin
יותר מ-6 חודשים
למה slip? הוא לא רצה לעשות משהו וידע איך לעשות אותו אבל פספס בביצוע... הוא שכח שזה ק"ג ולא פאונד
5

Maor Elfassy

Maor Elfassy
לפני 4 חודשים
רק לי נראה כאילו אף תשובה לא נכונה לשאלה הזו?
-2

Ariel Kamar

Ariel Kamar
לפני 4 חודשים
המשתמש הבין מה הוא צריך לעשות אבל לא ביצע אותו כי התבלבל- מעידה
1

Nimrod Haiat

Nimrod Haiat
לפני 4 חודשים
זה לא שקול לשאלה עם המעבר מאנגלית לעברית? ואז התשובה היא טעות
0

"המשתמש צודק תמיד" מתייחס ל:

1
שאלה #4753
sentiment_very_satisfied

Roy Kulik

Roy Kulik
יותר מ-6 חודשים
למה זו התשובה?
3

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
המשתמש תמיד צודק- כשהמשתמש מתלונן על בעיית שימושיות זה סימן שאכן קיימת בעיה.
4

כאשר מערכת אינה מגיבה לפעולה בתור משוב

1
שאלה #4754
done

Raz Shain

Raz Shain
יותר מ-6 חודשים
אני חושבת שהתשובה היא "במידה והמערכת נותנת תמיד משוב מדויק זה בסדר" לפי החשיפה של מועד א
14

Omer Talmi

Omer Talmi
יותר מ-6 חודשים
את צודקת
3

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תוקן מב' ל-ג'
2

אם נרצה לפתח מוצר כך שנוכל להפיץ אותו בכל העולם ללא צורך בשינויים נשתמש ב:

1
שאלה #4755
done

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
g11n- שימוש במוצר שאינו תלוי בתרבות עבור תרבויות שונות l10n- התאמת מוצר לתרבות מקומית i18n- פיתוח מוצר כך שקל יהיה להתאימו לתרבות מקומית
2

Nevo Mashiach

Nevo Mashiach
יותר מ-6 חודשים
זהירות לא להתבלבל עם "עיצוב אוניברסלי" (עיצוב שמתאים לכולם - גם למוגבלים. כאן הדגש הוא על מוגבלויות ולא הבדלי שפה/מוצא).
5

במימדי המשתמש "ידע סמנטי" משמעו:

1
שאלה #4756
done

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
סמנטי- הבנה איך המחשבים עובדים תחבירי- הכרות עם המערכת, איך אנחנו באופן מדויק מתקשרים עם המערכת ידע בתחום- הידע הרלוונטי לגבי התחום בן המערכת עובדת
7

Matan Parker

Matan Parker
לפני 4 חודשים
יש פעמיים דניאל מרגלית במאגר
4

מה מהבאים אינו אחד מחמשת המימדים של נילסן (היו שתי תשובות נכונות, התבקשנו לסמן אחת לא משנה איזה)

1
שאלה #4757
done

Shachar Cfir

Shachar Cfir
יותר מ-6 חודשים
מה עוד לא מדד?
0

Ronen Butirev

Ronen Butirev
יותר מ-6 חודשים
כן מוזר, נראה שזה היחיד
-3

Saar Scheinkman

Saar Scheinkman
יותר מ-6 חודשים
אולי היעיל ללימוד, זה אמור להיות יעיל לשימוש
6

Yakir Tsizer

Yakir Tsizer
לפני 4 חודשים
יעיל ללמידה לא נכון כי זה ערבוב של שני דברים: יעילות, למידה
0

IA הם מכשירים

1
שאלה #4758
done

Nadav Bar David

Nadav Bar David
לפני 4 חודשים
IA = Information appliance מוויקפדיה: An information appliance (IA) is an appliance that is designed to easily perform a specific electronic function such as playing music, photography, or editing text.
1