Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במאמרו של רפאלי "האדם הרב-משימתי" נטען ש-

1
שאלה #4738
done

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
השאלה מופיעה פעמיים במאגר
1

Ronen Butirev

Ronen Butirev
יותר מ-6 חודשים
לא בחומר למבחן השנה דניאל
4

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תצביעו על זה כלא רלוונטי לסמסטר וזה יצא אוטומטית מהפול...
0

על פי המאמר "Help Yourself! We have better things to do..." המתאר מערכות שרות עצמי (קיוסקים) -

1
שאלה #4739
done

סיסמת השימושיות "המשתמש צודק תמיד" מבטאת את הרעיון -

1
שאלה #4740
done

היחס בין עלות עובד שמשתמש במחשב לבין עלות המחשב

1
שאלה #4741
done

Maor Elfassy

Maor Elfassy
לפני 4 חודשים
עלות עובד עלתה - עלות מחשב ירדה מונה גדל - מכנה קטן -> יחס גדל
4

היחס בין עלות עובד שמשתמש במחשב לבין עלות המחשב

1
שאלה #4742
done

Nevo Mashiach

Nevo Mashiach
יותר מ-6 חודשים
יש את השאלה פעמיים במאגר
8

הערכת שימושיות:

1
שאלה #4743
done

המוגבלות של זיכרון לטווח קצר יכולה להוות בעיה:

1
שאלה #4744
done

כאשר יש ידע בסביבה:

1
שאלה #4745
done

Ron Michaeli

Ron Michaeli
יותר מ-6 חודשים
לפי הטבלה בעמוד 44 בסיכום הארוך
1

נראות טובה עוזרת לצמצם את

1
שאלה #4746
mood

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
פער ביצוע – הפער בין מה שרצינו לעשות לבין הפעולה שבוצעה בפועל. נרצה למזער. פער הערכה – הפער בין מה אנחנו מבינים לבין מה שקרה באמת : אם משהו השתנה – שמנו לב לזה? הבנו שזה מה שצריך לקרות? נרצה למזער.
0

כאשר יש נצרה בתרסיס כדי שלא ייפלט גז סתם. זהו:

1
שאלה #4747
done