Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהמשפטים הבאים נכון לגבי אינטרקציה בסגנון מילוי טפסים -

1
שאלה #4728
done

איזה מהמשפטים הבאים נכון?

1
שאלה #4729
done

ההנחה שאנשים מעדיפים לצמצם ככל האפשר את האינטרקציה שלהם עם מחשבים ומכשירים ממוחשבים קשורה לחזון של -

1
שאלה #4730
done

כאשר המשתמש חושב שהוא מקליד בעברית אבל בפועל ההקלדה היא באנגלית, זוהי כנראה -

1
שאלה #4731
done

Eliran Tal

Eliran Tal
יותר מ-6 חודשים
אילו כל התלמידים שלי היו כמוך!
-3

Lidor Avitan

Lidor Avitan
לפני 4 חודשים
המקלדת במצב לא נכון => שגיאת מצב
3

כאשר משתמשים בגלגלי עזר בעיצוב האינטרקציה -

1
שאלה #4732
done

Ariel Kamar

Ariel Kamar
לפני 4 חודשים
איפה זה מופיע?
1

Maor Elfassy

Maor Elfassy
לפני 4 חודשים
בסיכום הארוך עמוד 187, "מורידים דברים כדי להשתמש ביתר קלות במערכת"
3

הרעיון בטכנולוגיה מסייעת (Assistive Technology) הוא -

1
שאלה #4733
sentiment_very_satisfied

המאמר "המחשב מתווכח איתי - ואני רוצה להיות הבוס" מתאר את -

1
שאלה #4734
done

מערכות ראיית לילה לא נמצאות באופן סטנדרטי במכוניות פרטיות כי -

1
שאלה #4735
done

על פי סקר שערכה חברת מיקרוסופט, פרופורציות האנשים בגילאי עבודה (16 - 64) הסובלים מקשיים משמעותיים בשימוש במחשבים היא כ-

1
שאלה #4736
done

Maor Elfassy

Maor Elfassy
לפני 4 חודשים
16/64 = 25%
5

Nitsan Maarek

Nitsan Maarek
לפני 4 חודשים
מה הקשר?
1

Maor Elfassy

Maor Elfassy
לפני 4 חודשים
דרך לזכור את התשובה הנכונה
1

במאמר של שולמית הברון, "איך כותים, עורכים, ומסדרים תוכן באינטרנט" -

1
שאלה #4737
mood

Daniel Margalit

Daniel Margalit
יותר מ-6 חודשים
לא בחומר השנה (2017)
2

Yossi Hekter

Yossi Hekter
לפני 4 חודשים
לא בחומר 2019
0

Yakir Tsizer

Yakir Tsizer
לפני 4 חודשים
לא בחומר 2019 (סמסטר א'!!!)
0