Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו תפקיד המפוח במנוע דיזל דו פעימתי?

1
done
by
מיין לפי

מה עלול להיגרם כשמרווח השסתומים גדול מדי ?

1
done
by
מיין לפי

מה עלול לגרום מרווח שסתומים קטן מידי ?

1
done
by
מיין לפי

על ידי מה נסגרים פתחי היניקה במנוע בנזין דו פעימתי ?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידה העיקרי של משקולת גל הארכובה?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את צינוריות הדלק ממשאבת ההזרקה למרססים?

1
done
by
מיין לפי
by טובי תבור
טובי תבור 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
היום כבר זה לא משנה האורך שלהם. פעם זה היה נכון
by

מהו תפקידו של מרסס הדלק )אינג'קטור(?

1
done
by
מיין לפי

מה תהיה ההשפעה על מבנה המנוע ככל שמספר הצילינדרים יגדל?

1
done
by
מיין לפי

מהו המאפיין העיקרי של מנוע דיזל ?

1
done
by
מיין לפי

מה נדרש לבצע לפני ההתנעה?

1
done
by
מיין לפי