Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

61. כיצד יש לבדוק אם מגיע דלק למשאבת ההזרקה?

1
done
by
מיין לפי

62. מה יגרום לפעולת מנוע דיזל להפוך לבלתי סדירה ?

1
done
by
מיין לפי

63. מדוע לחץ השמן גבוה מיד לאחר ההתנעה?

1
done
by
מיין לפי

64. כיצד מסובב המתנע החשמלי את המנוע?

1
done
by
מיין לפי

65. מה מאפיין מערכת קירור משולבת )סגורה(?

1
mood
by
מיין לפי

66. כיצד יש לכבות דליקה בתא המנוע?

1
done
by
מיין לפי

67. באיזה יחידות נמדד "הספק" ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

68. מהו הנפח של מטר מעוקב מים ?

1
done
by
מיין לפי

69. באיזה סוג של מערכת קירור יופיעו צלעות קירור ומקרן ?

1
done
by
מיין לפי

70. במיכל נותר רבע מטר מעוקב סולר. המנוע צורך 8 ליטרים דלק בשעה. כמה זמן בקירוב ניתן עוד להפעיל את המנוע?

1
done
by
מיין לפי
by Vova Cooperman
Vova Cooperman 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה רבע, מטר מעוקב או רבע מטר, מעוקב? ההבדל די משמעותי... במקרה א - 1000/4 ואז התשובה היא א במקרה השני (0.25~^3)*1000 זה בקירוב 16 ליטר.
by
by Moran Cohen
Moran Cohen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הסבר, רבע מטר מעוקב זה למעשה 250 ל' (1000/4), צריכה של 8 ל' בשעה תספיק ל 250/8 שזה קצת יותר מ30. ולכן התשובה היא 31 שעות.
by