Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רוב פני השטח של ישראל מכוסים ב:

1
done
by
מיין לפי
by Yosef Akriya
Yosef Akriya 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
o
by
by Mohamed Azaiza
Mohamed Azaiza 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
؟
by

סלעים המתקבלים ע"י שקיעה כימית מתןך תמיסה מימית נקראים:

1
done
by
מיין לפי

מי הם גופי מים היכולים להשקיע סלעים כתוצאה מאידוי יתר?

1
done
by
מיין לפי

סלעי משקע של אידוי יתר הם:

1
done
by
מיין לפי

האם לסלעי אידוי יתר ישנה חשיבות בחיפוש נפט?

1
done
by
מיין לפי

סלעים קרבונטיים נוצרים:

1
done
by
מיין לפי

סמן דוגמה לסלע קרבונטי שנוצר בסביבה יבשתית:

1
done
by
מיין לפי

איך נוצר משקע קרבונטי בסביבה הימית?

1
done
by
מיין לפי
by Raz Botner
Raz Botner 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
למה זה גם א'?
by
by הילה סער
הילה סער 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מצטרפת לשאלה
by
by Snir Nisim
Snir Nisim 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
עקרונית לא מצאתי תשובה חד משמעית שלא יכולה להיות שקיעה ישירה ממי ים, פשוט הרוב זה מהבע"ח, אז כנראה שא' גם יכול להיות
by
by אמיר דוד
אמיר דוד 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כתוב בסיכום : "מה מגביל שקיעה ישירה של מינרלים קרבונטיים ממי-ים ? הרעלת מגנזיום : נוכחות מגנזיום ופוספט מגבילים השקעת קלציט ממי-ים" לכן קיימת שקיעה ממי ים אבל היא מוגבלת מאוד
by

איך משפיע מיקום היווצרות (בסביבה ימית) של סלעים קרבונטיים על חוזקם:

1
done
by
מיין לפי
by Roy Greenberg
Roy Greenberg -3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה לא אמור להיות תשובה ב פה?
by

הטקסטורה של הסלע המאגמתי(גס גביש\דק גביש) תלויה בעיקר ב:

1
done
by
מיין לפי