Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

צמיגות הלבה תלויה ב:

1
done
by
מיין לפי

הגורם העיקרי למטמורפיזם של גמע:

0.83
done
by
מיין לפי
by Idan Harari
Idan Harari 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
התשובה לשאלה הייתה פעם אחת טמפ' בלבד ופעם אחרת שילוב של לחץ וטמפ'. מישהו יודע מה התשובה?
by
by Omer Habusha
Omer Habusha 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בהנחה שאמור להיות רשום "מגע" ולא "גמע" אז הגורם העיקרי הוא טמפרטורה
by
by Itamar Avady
Itamar Avady 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אתה מתבלבל עם השאלה על מטמורפיזם אזורי
by
by Ivgeni Birger
Ivgeni Birger 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אז מה התשובה?
by

הדוגמה הקלאסית לסלע מטמורפי אשר התקבל במטמורפיזה של מגע:

1
done
by
מיין לפי

מהו חלון מטמורפיזם?

1
done
by
מיין לפי

גרפיט ויהלום הוזכרו בהרצאה על סלעים מטמורפיים כדוגמה ל:

1
mood
by
מיין לפי

איזה סוג של מטמורפיזם מקושר לתהליכים הטקטוניים?

0.67
done
by
מיין לפי

האם מבנה גיאולוגי אשר התקבל בקימוט השכבות מוגדר כמבנה גיאולוגי ראשוני?

0.83
done
by
מיין לפי

בחקר מבנים גיאולוגיים,דפורמציה שתעניין אותנו היא:

1
done
by
מיין לפי

איך נהוג בגיאולוגיה להגדיר את פריסת המישור במרחב?

0.67
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במושג "דפורמציה פריכה",הכוונה ל:

1
done
by
מיין לפי