Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

העתק הגורם להגדלת שטח הפנים נקרא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

השבר ה"סורי-אפריקאי" במיון השברים שייך ל:

1
done
by
מיין לפי

רעידת אדמה שהתרחשה לאחרונה באינדונזיה שייכת לאזור:

0.83
done
by
מיין לפי

הקמטים הגדולים באזור הנגב(המכתש הגדול,הקטן ומכתש רמון) הינם דוגמא ל:

0.83
done
by
מיין לפי

החשיבות הסטרטיגרפית של האלמוגים היא בכך ש:

1
done
by
מיין לפי

יחידת המיפוי הבסיסית והשימושית ביותר היא:

0.83
done
by
מיין לפי
by Tom Ben-dor
Tom Ben-dor 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
מה זה קשור לחיים?
by

סמן את העידן הגיאולוגי הממושך ביותר:

0.67
done
by
מיין לפי

בסלעים סדימנטריים עליה בגיל מלווה בדרך כלל ב:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד?

1
done
by
מיין לפי

מהו המקור היכול להוליד את רעידת אדמה הכי חזקה אזורינו?

1
done
by
מיין לפי
by Ivgeni Birger
Ivgeni Birger 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה לא עקבית, פעם קודמת שנתקלתי בשאלה הזאת התשובה הייתה כל התשובות נכונות
by
by Avihu Uzar
Avihu Uzar 11 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
"מתברר שהגבול הפעיל ביותר של תת הלוח סיני הוא דווקא הקשת הקפריסאית אף שטרנספורם ים המלח מהווה גורם סיכון משמעותי יותר בישראל כתוצאה מקרבתו לריכוזי ההתיישבות" (המכון הגיאולוגי)
by