יסודות השחמט: שיפוד סרטון

שיפוד הינו חלק חשוב בטקטיקת וניצחון על היריב בסרטון נלמד מהו שיפוד ואיך לראות מצב שכזה