יסודות השחמט: מט עם שני צריחים ומלך

איך בעזרת שני צריחים שעובדים בהרמוניה או דרך טורים או דרך שורות נותנים את המט הסופי