יסודות השחמט: מט עם מלכה ומלך

איך בעזרת מלכה יוצרים גדר מקטינים אותה אט אט ודוחקים את המלך לפינה ולבסוף נותנים מט