יסודות השחמט: דוגמאות של שיפוד וריתוק

נראה דוגמאות מעטות מיני רבות לשיפוד איך לזהות מצבים שכאלה ואיך לישם זאת