יסודות השחמט: הכה את הכלי הלא מוגן א

זהה את הכלי הלא מוגן של היריב בדוק איזה כלי שלנו יכול להכותו והכה אותו (בהמשך נלמד לזהות אם זה כלי מורעל או לא)