Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם קינטיקת האקטיבציה של זרם האשלגן האקטיבי תלוי מתח הייתה איטית יותר, הממברנה:

1
done
by
מיין לפי

אנטגוניסטי לשדות רצפטיביים center surround כתוצאה מ:

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין רצפטורים למגע בעור?

1
done
by
מיין לפי

כיצד יהיה ניתן להגדיל התפשטות אות חשמלי באקסון?

1
done
by
מיין לפי

9. השאלה מתייחסת לתרשים הבא: מה מהמשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי
by Arava Ashkenazi
Arava Ashkenazi 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
by

כאשר GABA נקשר לGABAa :

1
mood
by
מיין לפי

מה לא נכון במערכת חישה סנסורית:

1
done
by
מיין לפי

10. מה מהמשפטים הבאים אודות קליפת המוח המוטורית נכון ?

1
done
by
מיין לפי

האם ואיך תשפיע הקטנת מוליכות הממברנה הפסיבית על סיכום בזמן של קלטים סינפטים?

1
done
by
מיין לפי

11. האזור הסומטוסנסורי הראשוני בקליפת המוח מוגדר כך כי:

1
done
by
מיין לפי