Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפחתת ערך תגובתית הינה

1
done
by
מיין לפי

מהי טכניקת door in face?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה מהבאים מהווה דוגמא למנגנון של אמון מבוסס הרתעה?

1
done
by
מיין לפי

יש לשנות את נקודת האדישות כאשר

1
done
by
מיין לפי

על פי הטיית המסגור, כדי להגדיל את הסיכוי שמנהלי מו"מ יסכימו לעשות ויתורים ולסגור הסכם, מומלץ:

1
done
by
מיין לפי

במשא ומתן כאשר לשני הצדדים אין מידע לגבי ה-RP של האחר:

1
done
by
מיין לפי

המוכר במשא ומתן חד פעמי יודע שנקודת האדישות של הקונה היא 14,000 ש"ח. הקונה איננו יודע מהי נקודת האדישות הספציפית של המוכר, אך יודע שהיא נעה בין 7000 ל-15,000 ש"ח. לפיכך, איזו מהתוצאות הבאות סביר יותר שתתקבל בסופו של משא ומתן (בהנחה שהמשא ומתן אכן מסתיים בהסכם)?

1
done
by
מיין לפי

במאמר של SCHWEITZER: "Aim high, improve negotiation results", מציין החוקר כי הצבת מטרות משפרת ביצועים במשא ומתן:

1
done
by
מיין לפי

הסכם יהיה פרטו אופטימלי בתנאי שהוא

1
done
by
מיין לפי

מה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי