Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו מערכת ברכב הציבורי נועדה להבטיח ניידות, גמישות וכושר עמידה בפני זעזועים, בתנאי נסיעה שונים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Tomer Levi
Tomer Levi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ב
by

על מה מבוסס השימוש במערכת בלמי השירות ברכב ציבורי?

1
done
by
מיין לפי

איזה רכיב אחראי על הפיכת כוח הלחץ של הגזים השרופים מעל הבוכנה לתנועה סיבובית?

1
done
by
מיין לפי
by אברהם לוגאסי
אברהם לוגאסי 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
השאלה מטעה אתם שואלים איזה רכיב אחראיעל תנועה הסיבובית מעל הבוכנה אתם צריכים לשאול איזה רכיב אחראי להפיכת כוח הלחץ של הגזים לתנועה סיבובית ואז התשובה תהיי מנגנון הארכובה
by
by עידן אפרתי
עידן אפרתי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
השאלה מדוייקת; מיקום העבודה\פליטה\יניקה של הצילינדר נמצא תמיד מעל הבוכנה. כשהגזים שרופים מעל הבוכנה, לאחר ניצוץ הגזים. כשיש אש מעל הבוכנה, זהו תחילת מצב עבודה ששולח את הבוכנה מטה להמרת תנועת קווית לסיבובית
by

איזו מערכת נועדה להפחית את כמות הגזים והחלקיקים הנפלטים מהמנוע?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידו של מסנן החלקיקים מסוג DPD במערכת הפליטה במנוע?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידה של מערכת החיזור הקטליטי הסלקטיבי?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין תיבת הילוכים רובוטית במונית?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידי תיבת ההילוכים?

1
done
by
מיין לפי

מה מבטא המונח "כוח סוס"?

1
mood
by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידיה של מערכת החשמל ברכב הציבורי?

1
done
by
מיין לפי