Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו מערכת ברכב הציבורי נועדה להבטיח ניידות, גמישות וכושר עמידה בפני זעזועים, בתנאי נסיעה שונים?

1
done

by
מיין לפי

על מה מבוסס השימוש במערכת בלמי השירות ברכב ציבורי?

1
done

by
מיין לפי

איזה רכיב אחראי על הפיכת כוח הלחץ של הגזים השרופים מעל הבוכנה לתנועה סיבובית?

1
done

by
מיין לפי

איזו מערכת נועדה להפחית את כמות הגזים והחלקיקים הנפלטים מהמנוע?

0.83
done

by
מיין לפי

מהו תפקידו של מסנן החלקיקים מסוג DPD במערכת הפליטה במנוע?

1
done

by
מיין לפי

מה תפקידה של מערכת החיזור הקטליטי הסלקטיבי?

0.83
done

by
מיין לפי

מה מאפיין תיבת הילוכים רובוטית במונית?

1
done

by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידי תיבת ההילוכים?

1
done

by
מיין לפי

מה מבטא המונח "כוח סוס"?

1
done

by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידיה של מערכת החשמל ברכב הציבורי?

1
sentiment_very_satisfied

by
מיין לפי