Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו המכלול המותקן בין מנוע המונית לבין תיבת ההילוכים המדורגת?

1
mood
by
מיין לפי

היכן ממוקם הגלגל שעובר את המרחק הגדול ביותר, בעת פנייה בנסיעה קדימה?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידה של מערכת המתלים?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחד מיתרונותיו של המתלה הפניאומטי באוטובוס בין-עירוני?

1
done
by
מיין לפי

במה תלוי אורך חיי הצמיגים ברכב ציבורי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אילו רכיבים נועדו לשאת את משקל הרכב הציבורי, לספוג את זעזועי הכביש ולסייע בייצוב ההיגוי, ההאצה והבלימה?

1
done
by
מיין לפי

אילו מערכות ברכב הציבורי יושפעו יותר מכל, במידה שיותקנו ברכב בולמי זעזועים, השונים בתכונותיהם מהוראות היצרן?

1
done
by
מיין לפי

.מהן תיבות ההגה המקובלות ברוב הרכבים הציבוריים?

1
done
by
מיין לפי
by hv hv
hv hv 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
טעות התשובה ב
by
by דורון חכם
דורון חכם 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אצלינו בחוברת המבחן רשום תיבות מדורגות?! כתשובה נכונה
by
by דורון חכם
דורון חכם 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אז רציפות או מדורגות??
by
by צליל קקון
צליל קקון 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד! מדורגות
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 133
תוקן מ-ג' ל-ד'
by

מהו תפקידה המרכזי של מערכת ההיגוי ברכב הציבורי?

1
done
by
מיין לפי

מהו הגורם הקובע את מיקומו וכיוונו המדויק של הגלגל ביחס לרכב?

1
done
by
מיין לפי