Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי המערכת שנועדה לשמש למטרות הבאות: התנעת המנוע, טעינת המצבר, תאורה, חימום ומיזוג אוויר, הפעלת מחוונים ואספקת זרם לצרכנים השונים?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מכונה מרכב המונית, המבוסס על דגמי רכב פרטי?

1
done
by
מיין לפי

היכן ממוקמים "אזורי הקריסה" במונית, שנועדו לספוג את מכת ההתנגשות בעת תאונה ולקרוס באופן הדרגתי, ובכך לצמצם את הפגיעה בתא הנוסעים?

1
done
by
מיין לפי

כיצד בנוי המרכב האחוד במונית?

1
done
by
מיין לפי

מי נושא את משקל הנוסעים, המטען והמערכות האוטומוטיביות באוטובוס?

1
done
by
מיין לפי

איזה רכיב מקטין את החיכוך במנוע דיזל, מונע בלאי, אוטם את המרווחים בין תא הבעירה לאגן השמן, מקרר את חלקי המנוע ומסיר את חלקיקי הפיח?

1
done
by
מיין לפי

באיזו שיטה נהוג לספק את הדלק למנועי בנזין במונית?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מסופק הסולר למנועי דיזל העומדים בדרישות יורו 6?

1
done
by
מיין לפי

איזו מערכת, מעבירה את הגזים השרופים מהמנוע לאחורי הרכב, מסייעת להשתיק את רעשי המנוע ועומדת במאמצים גבוהים?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מתבצע שינוי כוח מומנט הפיתול, המגיע מתנועתו הסיבובית של המנוע אל עבר צמיגי המונית, באמצעות גלגלי שיניים בגדלים שונים?

1
done
by
מיין לפי