Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי בקרה מפקחת (supervisory control)

1
done
by
מיין לפי

באיזה מרמות האוטומציה של Sheridan פועל המחשב האישי

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשתנים הבאים משפיע או משפיעים על זמן התגובה לגירוי

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Jonathan Lahat
Jonathan Lahat 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 80
אי ודאות כללית בקשר למבחן הזה
by

מה לא נחשב כמאפיין של תצוגה שמעתית:

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הלא נכון:

1
done
by
מיין לפי

הגברת העוצמה של צליל ב- 10 dB תביא

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים משפיע על עוצמת האור המוחזר ממשטח:

1
done
by
מיין לפי

כושר אבחנה 6/6 שווה ערך לאור ברזולוציה של דקת קשת שאדם עם ראיה תקינה רואה ממרחק של שישה מטרים. מה צריכה להיות הרזולוציה של האות כדי שאדם בעל ראיה 6/9 יראה בבירור ממרחק של שישה מטרים

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

יש לסמן את המשפט הנכון:

1
done
by
מיין לפי

במסגרת ניווטים בתנאי חשכה נדרש מפעיל לוודא נקודת ציון במפה. לשם כך עליו להדליק פנס. מה צבע האור המומלץ למנורת הפנס על מנת שההסתגלות לחושך תישמר.

1
done
by
מיין לפי