Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהדוגמאות הבאות מהווה דוגמא למערכת של Adaptive Automation

1
done
by
מיין לפי

כאשר מציגים לאנשים גירוי ויזואלי וגירוי שמיעתי במקביל:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים לא מהווה חסרון של מערכת אדפטיבית:

1
done
by
מיין לפי

למידות של מערכת נמדדת באמצעות:

1
done
by
מיין לפי

אילו מהגורמים הבאים משפיעים על עיצוב מכשיר סלולארי

1
done
by
מיין לפי

סלקטור בנמל התעופה מבצע עבודת בקרה במכונת השיקוף. בעוד הסלקטור מבצע בקרה על התיקים המועברים במכונת השיקוף נעמדת לידו נוסעת המבקשת את עזרתו בחיפוש שער הטיסה. בהנחה שהסלקטור לא יכול להפסיק את עבודתו השוטפת איזה מהמשפטים הבאים נכון:

1
done
by
מיין לפי

.הרעיון של "תוכנה עצלנית" מייצג מצב בו:

1
done
by
מיין לפי

1. לפניך 2 תמונות, אחת מהמפעל של פורד והשנייה מהמפעל של וולו, איזו טענה מייצגת בצורה הטובה ביותר את ההבדלים בתפיסת העובד בין שני המפעלים:

1
done
by
מיין לפי
by אל ק
אל ק 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אפשר 50-50?
by

לפניך 2 תמונות, אחת מהמפעל של פורד והשנייה מהמפעל של וולו, איזו טענה מייצגת בצורה הטובה ביותר את ההבדלים בתפיסת העובד בין שני המפעלים:

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן לומר על הקשר שבין אמון להסתמכות על אוטומציה (לבחור 2 נכונות)

1
done
done
by
מיין לפי