Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אנתרופומטריה אינה עוסקת ב:

1
done
by
מיין לפי
by Shakked Goldstien
Shakked Goldstien 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי ויקיפדיה "מדידת חלקים שונים בגופו של האדם." במבחן שנעשה ב2019 השאלה חזרה והתשובה היתה "מדידת חלקים שונים בגופו של האדם ויישום למטרות תכן"
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 133
תוקן מ-א ל-ד
by

העצמה שאנו שומעים היא יחסית, איזה מההיגדים הבאים נכון ?

1
done
by
מיין לפי

בהתייחס לאמצעי הפעלה בדידים מסוג מתג (switch) ולחצן (push button) יש לסמן את המשפט הנכון ביותר :

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי בקרה ידנית (manual control) ?

1
done
by
מיין לפי

עפ"י "חוק יורקס- דודסון"

1
done
by
מיין לפי

במערכת בקרה עם לולאה סגורה (closed-loop control system) שינוי תכוף בערכי הקלט יכול לגרום ל... (יש לסמן משפט שגוי) :

1
done
by
מיין לפי

במערכת עזרה מסויימת, משתמש הגיע לדף המתאר נושא מסויים. לאחר שהמשתמש הבין שזה לא מה שהוא מחפש, הוא ניסה להגיע לדף מסוים אחר באתר, אך לא מצא את הדרך כיצד. לבסוף המשתמש חזר לדף הבית והתחיל מחדש. איזה מבין עקרונות השימושיות מופר עפ"י מצב זה ?

1
done
by
מיין לפי

"עיוורון קשבי" היא תופעה בה הצופה לא מבחין בקיומם של אובייקטים בטווח הראייה שלו. אילו מן המשפטים הבאים לא נכון :

1
done
by
מיין לפי

במגדל פיקוח, נעשה ניסיון להתאים את סביבת העבודה לחברי הצוות המזדקן. איזו עצה תיתן להם ?

1
done
by
מיין לפי

ממירי יחידות ממוחשבים (למשל ק"ג לפאונד) מדגימים את איזה מבין העקרונות הבאים ?

1
done
by
מיין לפי