Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהגורמים הבאים עשוי להשפיע על תהליך עיבוד המידע?

1
done
by
מיין לפי

כאשר חשים בגירוי של לחץ ביד ימין (למשל של מגע קל ביד):

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו נכלל בין "החושים המיוחדים"?

1
done
by
מיין לפי

בין המצבים הנובעים מאי יכולת של העין למקד באופן אופטימאלי אובייקט על הרשתית נמנה מצב הקרוי (** המילה הוסתרה) (קוצר ראיה) במצב זה:

1
done
by
מיין לפי

שני אנשים נחשפים לאותו אוסף נקודות. יוסי ראה אוסף זה בעבר ויודע בהתאם למה שציפה וליזכרון מהפעם הקודמת בה נחשף לאוסף נקודה זה (זה קרה יום קודם) שמיד יצליח להבין שהנקודות יוצרות תמונה של כבשה, ואילו דני שמעולם לא נחשף לאוסף הנקודות ואין לו כל ידע מקדים או ציפייה לגבי אוסף נקודות זה, אינו מצליח להבחין באיזושהי תמונה שנוצרת מאוסף הנקודות. בהתאם ניתן לומר ש:

1
done
by
מיין לפי

שני אנשים נחשפים לאותו אוסף נקודות. יוסי ראה אוסף זה בעבר ויודע בהתאם למה שציפה וליזכרון מהפעם הקודמת בה נחשף לאוסף נקודה זה (זה קרה יום קודם) שמיד יצליח להבין שהנקודות יוצרות תמונה של כבשה, ואילו דני שמעולם לא נחשף לאוסף הנקודות ואין לו כל ידע מקדים או ציפייה לגבי אוסף נקודות זה, אינו מצליח להבחין באיזושהי תמונה שנוצרת מאוסף הנקודות. בהתאם לתיאור ניתן לומר כי סוג הזיכרון של יוסי לגבי הכבשה מהיום הקודם הינו:

1
done
by
מיין לפי

שני אנשים נחשפים לאותו אוסף נקודות. יוסי ראה אוסף זה בעבר ויודע בהתאם למה שציפה וליזכרון מהפעם הקודמת בה נחשף לאוסף נקודה זה (זה קרה יום קודם) שמיד יצליח להבין שהנקודות יוצרות תמונה של כבשה, ואילו דני שמעולם לא נחשף לאוסף הנקודות ואין לו כל ידע מקדים או ציפייה לגבי אוסף נקודות זה, אינו מצליח להבחין באיזושהי תמונה שנוצרת מאוסף הנקודות. בזמן חשיפת יוסי לאוסף הנקודות הוא היה צריך : 1. להקשיב לגובה צליל שמגיע מחד הרמקולים שהיו בחדר ולומר במהירות האפשרית האם זהו צליל גבוה או נמוך ו 2) לעקוב אחרי הבהוב של הנקודות בזמן לא ידוע ובואפן לא רציף. יוסי צריך להתרכז בשתי המטלות באותה המידה למשך 20 דקות בהתאם:

1
done
by
מיין לפי

אדם בונה מערכת אזעקה המבוססת על התראות קוליות. אחת הבעיות המרכזיות ממנה חושש המתכנן הינה מיסוך צלילים אחרים שנשמעים ברקע. בהקשר זה מה לא נכון ?

1
done
by
מיין לפי

תצוגה חזותית עדיפה כאשר:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בתאוריית גילוי האותות signal detection theory מקרה שמוגדר כ false posotive יהיה :

1
done
by
מיין לפי