Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

.עבור טייס הנמצא במטוס מה ניתן לומר על ההבדל בין תצוגת פנים-החוצה לתצוגת החוצה-פנים

1
done
by
מיין לפי

החוקרים מציגים את התפלגות הגורמים העיקריים לאירועים בלתי רצויים במפעלים. המספור 1-3 תואם את סדר המקרא מלמטה למעלה לטענתם:

1
done
by
מיין לפי

.לאחר שסיימת את התואר החלטת לפתח יישומון לטלפונים ניידים. לפני תחילת תהליך הפיתוח רצית לבחון את השימושיות של הממשקים באמצעות תרשימים. כך שאם יש בעיה מסוימת תוכל לעלות עליה בשלב מוקדם. אילו מהבאים הוא מודל מתאים לבחון את השימושיות של הממשקים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

סמן את התשובות הנכונות בלבד:

0.83
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי

הרצאה 2 הדגשנו כי הטמעה ושיקולים של הנדסת גורמי אנוש משתנים מתחום לתחום. רשום נכון לא נכון:

1
done
by
מיין לפי

.איזה עקרון מתוך עקרונות התפיסה של פסיכולוגיית הגשטלט מתקיים באיור שלפניך?

1
done
by
מיין לפי

בהרצאה 3 דיברנו על מרכיבי התיכון להנדסת גורמי אנוש, אחד השלבים היה ניתוח פונקציונלי שמטרתו:

1
done
by
מיין לפי

בהתחייחס לדוגמת ה ROVER for MARS שהוצגה בכיתה, לגבי כל אחד מהטיעונים המפורטים להלן, ציין אם הטענה נכונה או לא :

1
done
done
by
מיין לפי

7. בשיעור הכנה לתרגיל הצגנו את התרשים הבא העוסק בקשר בין מיקום בשדה הראיה (ציר x) לבין סף התאורה והקונסטרסט. התייחס לשקף ולטיעונים הבאים לגבי מערך הניסוי שביצעתם בתרגיל וציין אילו מהם נכונים

1
done
done
by
מיין לפי

בהתחייחס לממשק הניסוי (ללא קשר לקונפיגוציה). ציינו אלה טיעונים נכונים ואיזה לא

1
done
done
by
מיין לפי