Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נאשם טוען שכל מה שאמר לפסיכיאטר שלו הינו חסוי ואין להביא את אשר אמר לפסיכיאטר כראייה בבית המשפט

1
mood
by
מיין לפי

צד א' סיכם עם צד ב' למכור את דירתו אשר ברחוב סמילנסיקי 3 בבאר שבע. נקבע מחיר הדירה, נקבע מועד מסירת הדירה והקונה שילם סך של 100000 שח על חשבון הקנייה. צד א' מבקש לחזור בו מההסכם ללא שום סיבה ולא למכור את הדירה. האם צד ב' רשאי לקבל "צו אכיפה" נגד צד א'?

1
done
by
מיין לפי

נאשם וסניגורו חתמו עם התביעה על הסדר טיעון. ההסבר הובא בפני בית המשפט. לאחר שהנאשם הוזהר על ידי בית המשפט, הוא מודה. לאחר מכן בית המשפט מרשיע אותו. בטרם גזירת הדין על ידי המשפט, מבקש הנאשם לחזור בו מהודעתו ולבטל את הסדר הטיעון. האם הדבר ינתן לו?

1
done
by
מיין לפי

כל אדם כשיר לחובות וזכויות מיום לידתו ועד יום מותו:

1
done
by
מיין לפי

בעקבות סכסוך מסויים בין עובד למנהל העבודה בזמן העבודה, מנחית העובד "שמאלית קשה" על סנטרו של מנהל העבודה. מנהל העבודה מתעלף ומובא במצב קשה לבית החולים. האם מדובר בתאונת עבודה?

1
done
by
מיין לפי

מותב של בית הדין האזורי לעבודה הוא:

1
done
by
מיין לפי

לתובע יש זכות בחירה להגיש תביעה בערכאה במחוז הצפוני או בערכאה זהה במחוז הדרומי. ידובר ב:

1
done
by
מיין לפי

תול כדי הליכתו של עובד למקום עבודתו הוא נפל ונחבל. ודובר אז"

1
done
by
מיין לפי

גבר פנוי מתכחש לעצם היותו אב לתינוק שנולד מאישה פנויה. לאחר משא ומתן רציני בין הגבר והאישה, מסכימים הם בכתב לפנות לבורר אשר יכריע בסוגיה. לאחר שהבורר שומע את הצדדים הוא פוסק לטובת האישה קרי הילד הוא בנו של הגבר. הם פסק בוררות זה מחייב?

1
done
by
מיין לפי

לאחר 1992 מחוקקת הכנסת חוק במסגרת "חוק חורג" (פסקת ההתגברות) בו נקבע: "כל הרופאים אשר יגיעו לארץ החל משנת 2012, לא יוכלו לעסוק במקצוע הרפואה אלא אם כן יוכיחו שהשיגו תואר כלשהו במדעי החברה שסיימו באחת האוניברסיטאות בארץ".

1
done
by
מיין לפי