Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלוני ואלמוני ניהלו בוררות. לאחר מספר ישיבות הסכימו לנסות לפתור את הסכסוך על דרך הגישור. כן הסכימו שאותו בורר יערוך ביניהם גישור. הבורר מסכים. לאחר מספר ישיבות, לא צולח בידי הבורר-מגשר להביא אותם לעמק השווה. אלמוני מבקש להמשיך את תהליך הבוררות. פלוני מסרב שכך סיכמו מלפני הפנייה לגישור

1
done
by
מיין לפי

פלוני ואלמוני ניהלו בוררות. לאחר מספר ישיבות הסכימו לנסות ולפתור את הסכסוך על דרך הגישור. כן הסכימו שאותו בורר יערוך ביניהם גישור. הבורר מסכים. לאחר מספר ישיבות, לא צולח בידי הבורר-מגשר להביא אותם לעמק השווה. אלמוני מבקש להמשיך את תהליך הבוררות. פלוני מסרב הגם שכך סיכמו לפני הפנייה לגישור.

1
done
by
מיין לפי

דליה מגישה תביעה כספית אזרחית נגד דני על סך חצי מיליון ש"ח, בגין הפרת חוזה. השופט פוסק לטובתה של דליה. דני אינו מסכים לתוצאה. מה ביכולתו לעשות?

1
done
by
מיין לפי

פלוני מגיש תביעה אזרחית בבית המשפט נגד אלמוני על סך 1200 ש"ח (אלף מאתיים ש"ח בלבד). פלוני זוכה בתביעתו. אלמוני מבקש לערער. הערעור יהיה: (היועץ המשפטי לממשלה המייצג את הציבור בעתירות לבג"ץ)

1
done
by
מיין לפי

הדיון הנוסף הינו אחד החריגים לכלל של ה res judicata:

1
done
by
מיין לפי

מהו עקרון "מעשה בית הדין" (res judicata)?

1
done
by
מיין לפי

על פי חוק הבוררות, התשכ"ח, 1968, כדי לתת תוקף להסכם הבוררות, צריך שהוא יערך בכתב:

1
done
by
מיין לפי

בפסק הדין "קול העם" נקבע, בין השאר, כי רשאי שר הפנים להוציא צו לסגירת עיתון:

1
done
by
מיין לפי

זכות יסוד בסיסית כלל ברזל הוא במדינת חוק מתוקנת כי לעולם יש זכות ערעור אחת בלבד מערכאה לערכאה בעקבות פסק דין פלילי, אזרחי, צמנהלי.

1
done
by
מיין לפי

אדם מזוכה "בהרכעת דין" בבית המשפט לענייני תעבורה. המדינה רשאית לערער לבית המשפט המחוזי.

1
done
by
מיין לפי