Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כעקרון ובכפוף לחריגים מסויימים בהליכים שונים, ובתי משפט שונים, נהוגה בארץ שיטת ניהול המשפט האדוורסרית.

1
done
by
מיין לפי

חוזה שכריתתו הינה בעל-פה לעולם מחייב את הצדדים.

1
done
by
מיין לפי

קטין עד גיל 12 - לא כשיר להעיד.

1
done
by
מיין לפי

הפקודה הבלתי חוקית:

1
done
by
מיין לפי

בהסדר טיעון בין הנאשם והפרקליטות הוסכם שהעונש שיוטל על הנאשם הוא בין שנתיים לארבע שנות מאסר. לאחר שהשופט מסביר לנאשם את משמעות הסדר הטיעון הסכים הנאשם להודות. השופט מטיל על הנאשם 3 שנות מאסר. מי רשאי לערער ולאיזו ערכאה ניתן לערער?

1
done
by
מיין לפי

לאחר 1992 מחוקקת הכנסת חוק וזו לשונו: "כל אדם שיורשע בעבירה או אינוס, דינו אחת: גזר דין מוות". מה דעתך על הוראת חוק זו?

1
done
by
מיין לפי

חלק מהסייגים לאחריות הפלילית הם: קטינות, אי רצייה, שכרות ואי שפיות

1
done
by
מיין לפי

הגישור והבוררות:

1
done
by
מיין לפי

עד עויין הוא:

1
done
by
מיין לפי

הולך רגל נפצע על ידי נהג רכב פגיעה קלה יחסית. הוא מוחש לחדר מיון. עקב רשלנות האחיות והרופאים מקבל טיפול לקוי ועקב כך הוא משותק בחצי גופו התחתון. הולך הרגל מבקש לתבוע את נזקיו. התביעה תוגש:

1
done
by
מיין לפי