בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת מזלג

נלמד לחפש למצוא ולבצע את טקטיקת המזלג שהינה לאיים על שניים או שלושה כלים חזקים בו זמנית בכדי לזכות באחד מהם