בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת פתיון - דוגמאות ב'

נבחן מספר עמדות ממשחקים וננסה למצוא איך אפשר לפתות את היריב לעשות מהלך שיגרום לו להפסיד כלים , נקודות או לחטוף מט