בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת מזלג בעזרת פרש א'

כשמדברים על טקטיקת המזלג הפרש הוא הכלי הכי דומיננטי לביצוע טקטיקה זאת אנחנו נלמד איך לזהות את התבנית שמאפשרת את המזלג