בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת שיפוד - דוגמאות א'

ננתח שתי עמדות ממשחקים נעשה הערכת מצב התחלתית וננסה למצוא את טקטיקת הניצחון על ידי יצירת שיפוד ליריב

סירטוני הקורס בתחבולות תעשה לך מלחמה

בתחבולות תעשה לך מלחמה