בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת פתיון - דוגמאות א'

נבחן מספר עמדות ממשחקים וננסה למצוא איך אפשר לפתות את היריב לעשות מהלך שיגרום לו להפסיד כלים , נקודות או לחטוף מט

סירטוני הקורס בתחבולות תעשה לך מלחמה

בתחבולות תעשה לך מלחמה