בתחבולות תעשה לך מלחמה: דוגמאות ממשחקי אמנים

לאחר שלמדנו מגוון רב של טקטיקות ננסה לבחון עמדות ממשחקי של אמנים נחפש את הטקטיקה המתאימה וניישמה