בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת שיפוד - דוגמאות ב'

ננתח שתי עמדות ממשחקים נעשה הערכת מצב התחלתית וננסה למצוא את טקטיקת הניצחון על ידי יצירת שיפוד ליריב