בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת פתיון - דוגמא וביצוע

נראה עמדה ממשחק ננסה לנתח אותה על ידי הערכת מצב וספירת נקודות ולבסוף ניראה איך השחור מפתה את הלבן לעשות מהלך מפסיד

סירטוני הקורס בתחבולות תעשה לך מלחמה

בתחבולות תעשה לך מלחמה