בתחבולות תעשה לך מלחמה: טקטיקת פתיון - דוגמא וביצוע

נראה עמדה ממשחק ננסה לנתח אותה על ידי הערכת מצב וספירת נקודות ולבסוף ניראה איך השחור מפתה את הלבן לעשות מהלך מפסיד