בתחבולות תעשה לך מלחמה: תכנון 5 מסעים קדימה

טעימה מטקטיקה למתקדמים תיכנון חמישה מסעים קדימה כולל כל אפשרויות ההגנה של היריב סרטון זה יובן רק לשחקנים מתקדמים אבל הוא מאפשר לנו לראות איך אפשר לחשוב הרבה קדימה ולאן יש לנו לשאוף

סירטוני הקורס בתחבולות תעשה לך מלחמה

בתחבולות תעשה לך מלחמה