search
by Nati Mordechai
Nati Mordechai
• P המשימתי (Producer) – יצרני, מעשי ופרקטי, "ביצועיסט", עוסק בביצוע עם דגש רב על התוכן, וללא מתן חשיבות רבה לצורה. עובד מסור ומשקיע, נמצא שעות רבות בעבודה. נוטה לבצע את הכל בעצמו ולא מאציל סמכויות, חושב לטווח הקצר ומתפקד טוב במצבי לחץ. • A המנתח (Administrator) – מינהלן, "בירוקרט", סגנון עבודה ליניארי, תכליתי ומסודר. שם דגש על היעילות והתכליתיות, אבל עוסק יותר בדרך ובשיטה בה הדברים מתבצעים (מתעסק יותר ב-"איך" מאשר ב-"מה"). במילותיו של אדיג'ס: "הוא יעדיף להיות לגמרי טועה מאשר צודק חלקית." • E המקדם (Entrepreneur) – יזם, בעל חזון, יצירתי, תזזיתי, "פירומן", רואה דברים לפני כולם, אולם נוטעה לפעמים לחולמנות. גדוש ברעיונות עם נטייה לווכחנות יתר. בעל יכולת ביצוע מועטת, ועוסק רוב הזמן בחשיבה ושיחה על רעיונות חדשים. • I התומך (Intergrator) – אינטגרטור, מגשר בין הסגנונות, "פוליטיקאי", ער לפוליטיקה הארגונית, מקשיב לאחרים ומתאים את עצמו לדעת הרוב. מסוגל לראות את התמונה הארגונית הכוללת ולאחד את שאר הסגנונות. יודע להשכין שלום ולהרגיע ויכוחים אם נוצרים, שוחה עם הזרם.
לפני חודשיים
0
by Nati Mordechai
Nati Mordechai
• P המשימתי (Producer) – יצרני, מעשי ופרקטי, "ביצועיסט", עוסק בביצוע עם דגש רב על התוכן, וללא מתן חשיבות רבה לצורה. עובד מסור ומשקיע, נמצא שעות רבות בעבודה. נוטה לבצע את הכל בעצמו ולא מאציל סמכויות, חושב לטווח הקצר ומתפקד טוב במצבי לחץ. • A המנתח (Administrator) – מינהלן, "בירוקרט", סגנון עבודה ליניארי, תכליתי ומסודר. שם דגש על היעילות והתכליתיות, אבל עוסק יותר בדרך ובשיטה בה הדברים מתבצעים (מתעסק יותר ב-"איך" מאשר ב-"מה"). במילותיו של אדיג'ס: "הוא יעדיף להיות לגמרי טועה מאשר צודק חלקית." • E המקדם (Entrepreneur) – יזם, בעל חזון, יצירתי, תזזיתי, "פירומן", רואה דברים לפני כולם, אולם נוטעה לפעמים לחולמנות. גדוש ברעיונות עם נטייה לווכחנות יתר. בעל יכולת ביצוע מועטת, ועוסק רוב הזמן בחשיבה ושיחה על רעיונות חדשים. • I התומך (Intergrator) – אינטגרטור, מגשר בין הסגנונות, "פוליטיקאי", ער לפוליטיקה הארגונית, מקשיב לאחרים ומתאים את עצמו לדעת הרוב. מסוגל לראות את התמונה הארגונית הכוללת ולאחד את שאר הסגנונות. יודע להשכין שלום ולהרגיע ויכוחים אם נוצרים, שוחה עם הזרם.
לפני חודשיים
0