search
by עומר יששכר
עומר יששכר
🐱
לפני 8 חודשים
0
by Vlad Cherniavsky
Vlad Cherniavsky
כשף אוויר
לפני 10 חודשים
0
by אוריאל רוזנטל
אוריאל רוזנטל
הכל חתול!
לפני שנתיים
1
by Aviv Mizrahi
Aviv Mizrahi
כן
לפני שנתיים
0
by Coral Elmalach
Coral Elmalach
תופעה זו מתארת מצב בו לא קיים רמז של תנועה ולמוח קשה לתפוס את השינוי שהתרחש בסביבה. רמז של תנועה – כשיש שינוי בסביבה שאנחנו נמצאים בה, רמז התנועה עוזר לקשב לעבור ממקום למקום ולהבין מה השתנה בה. בעזרת תופעה זו בודקים:  להיכן אנשים מפנים קשב  אילו אובייקטים בתמונה מושכים את הקשב יותר ואילו פחות  מה הם הציפיות של המפעיל/הצופה הוצגו במצגת שתי תמונות של שולחן עבודה – בתמונה אחת הופיעה מצית על השולחן ובתמונה השנייה היא לא הופיעה. אין טעם לשמור מידע שהוא אותו הדבר – במקרה של התמונות שהוצגו הקשב לא היה מונחה להסתכל לאזור מסוים, לכן תהליך התפיסה לא מתבצע והיה קשה לגלות את השינוי/מה השתנה. ברגע ששמים מסך לבן בין התמונות לאנשים קשה יותר לזהות את ההבדל. המסך הלבן מוחק את מה שנצרב על הרשתית )המסך הבהיר צורב את הרשתית בצורה אחידה( והזיכרון החושי נמחק. התמונה שנוצרת דומה מאוד לתמונה הקודמת ומכיוון שהתמונה הקודמת לא נצרבת בזיכרון, קשה להבחין בשינוי.
לפני שנתיים
1